Warszawa
Doświadczona lektorka i czynna nauczycielka prowadzi indywidualne zajęcia z języka angielskiego dla młodzieży (od.12.r.ż) i dorosłych. Zajęcia są urozmaicone, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (w cenie) a ich celem równomierne rozwijanie
wszystkich sprawności językowych: mówienia i komunikowania, pisania, rozumienia ze słuchu i tekstów. Ponadto przygotowuję do egzaminów Cambridge, gimnazjalnego i maturalnego (na obu poziomach). Zajęcia odbywają się u mnie - Mokotów.

Cena: 0