Jestem absolwentem studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Hobbystycznie piszę opowiadania i krótkie formy prozatorskie. Biorę udział w konkursach literackich. Pomogę osobie mającej trudności z przelewaniem myśli na papier w zrozumieniu i opanowaniu konstrukcji wypowiedzi pisemnych (wypracowania, analizy porównawcze, wszelkie wymagane przez szkołę formy prac pisemnych). Nauczę jak zbudować ciekawą i poprawną stylistycznie wypowiedź na zadany temat.

Warszawa i okolice

Cena: 40