Uczę języka polskiego w gimnazjum. Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pomogę w bieżącym przygotowywaniu się do lekcji, analizowaniu utworów literackich, wyjaśnię trudne zagadnienia z gramatyki, nauczę rozwiązywania testów egzaminacyjnych.

Cena: 40