Katarzyna

Studentka edytorstwa na Wydziale Polonistyki UJ, mgr kulturoznawstwa, doktorantka; udzielam korepetycji z języka polskiego, pomagam w pisaniu prezentacji maturalnych.

Cena: 20